Chủ YếU Phần mềm Tổng các cột hoặc hàng số nhanh chóng trong Excel
Phần mềm

Tổng các cột hoặc hàng số nhanh chóng trong Excel

Tổng các cột hoặc hàng số nhanh chóng trong Excel
Anonim

 • Các tài liệu
 • Thuyết trình
 • Xuất bản máy tính để bàn
 • Thiết kế đồ họa
 • Cơ sở dữ liệu
 • Hoạt hình & Video
 • byTed Pháp

  Một chuyên gia về bảng tính là một bậc thầy tại Excel và Google Sheets.

  34

  34 người thấy bài viết này hữu ích

  Thêm cột hoặc hàng số là một trong những hành động được thực hiện phổ biến nhất trong Excel. Hàm SUM cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để thực hiện tác vụ này trong bảng tính Excel.

  Lưu ý : Các hướng dẫn này áp dụng cho Excel 2019, 2016, 2013, 2010, Excel 2019 cho Mac, Excel 2016 cho Mac, Excel cho Mac 2011, Excel cho Office 365 và Excel Online.

  Hàm cú pháp và đối số hàm SUM

  Cú pháp của hàm đề cập đến cách bố trí của hàm và bao gồm tên, dấu ngoặc và hàm của hàm.

  Cú pháp của hàm SUM là:

  = SUM (Số1, Số2, … Số255)

  Số1 (bắt buộc) là giá trị đầu tiên được tính tổng. Đối số này có thể chứa dữ liệu bạn muốn tổng hợp hoặc nó có thể là một tham chiếu ô đến vị trí của dữ liệu trong bảng tính.

  Number2, Number3, … Number255 (tùy chọn) là các giá trị bổ sung được tổng hợp tối đa là 255.

  Tính tổng dữ liệu trong Excel bằng các phím tắt

  Tổ hợp phím để nhập hàm SUM là:

  Alt + =

  Dưới đây là cách nhập hàm SUM bằng các phím tắt:

  1. Chọn một ô cho tổng sau đó nhấn và giữ phím Alt trên bàn phím.
  2. Nhấn và nhả dấu bằng (=) trên bàn phím mà không nhả phím Alt.
  3. Thả phím Alt . Hàm SUM xuất hiện trong ô hiện hoạt với điểm Chèn hoặc con trỏ nằm giữa một cặp dấu ngoặc tròn trống. Dấu ngoặc giữ đối số của hàm (phạm vi tham chiếu ô hoặc số cần tính tổng).
  4. Nhập đối số của hàm:
   1. Sử dụng điểm và nhấp bằng chuột để nhập các tham chiếu ô riêng lẻ
   2. Sử dụng nhấp và kéo bằng chuột để làm nổi bật một phạm vi ô liền kề
   3. Nhập số hoặc tham chiếu ô theo cách thủ công
  5. Sau khi bạn nhập đối số, nhấn phím Enter trên bàn phím để hoàn thành chức năng. Câu trả lời sẽ xuất hiện trong ô chứa hàm. Khi bạn bấm vào ô đó, hàm SUM đã hoàn thành sẽ xuất hiện trong thanh công thức phía trên trang tính.

  Tăng tốc độ nhập dữ liệu bằng cách nhập chính xác từng ô và phạm vi ô:

  • Các tham chiếu ô riêng lẻ được nhập bằng cách nhập hoặc trỏ bằng dấu phẩy.
  • Đối với một loạt các tham chiếu ô được nhập bằng cách nhập, bạn có thể tách các tham chiếu ô bắt đầu và điểm kết thúc bằng dấu hai chấm.

  Tính tổng dữ liệu trong Excel bằng AutoSUM

  Sử dụng phím tắt AutoSUM nằm trên tab Trang chủ của ruy-băng để hoàn thành công thức mà không cần phải nhập.

  Phần "Tự động" của tên AutoSUM đề cập đến phương thức tự động chọn cái mà nó tin là phạm vi ô được tổng hợp bởi hàm. Phạm vi được chọn được tô bóng và bao quanh bởi một đường viền hoạt hình được gọi là kiến ​​diễu hành.

  Hàm AutoSUM phải được nhập ở dưới cùng của cột dữ liệu hoặc ở cuối bên phải của một hàng dữ liệu. Nếu bạn đặt hàm AutoSUM ở một vị trí khác trên bảng tính, phạm vi ô được chọn làm đối số của hàm có thể không chính xác. Để thay đổi phạm vi đã chọn, sử dụng con trỏ chuột để tô sáng phạm vi chính xác trước khi nhấn phím Enter để hoàn thành chức năng

  Để sử dụng AutoSUM:

  1. Bấm vào ô mà bạn muốn kết quả hiển thị và bấm vào biểu tượng AutoSUM trên ruy-băng.
  2. Kiểm tra xem phạm vi đã chọn, sẽ tạo thành đối số của hàm, là chính xác. Nếu chính xác, nhấn phím Enter trên bàn phím để hoàn thành chức năng. Câu trả lời sẽ hiển thị trong ô. Khi bạn bấm vào ô chứa giải pháp, hàm SUM đã hoàn thành sẽ xuất hiện trong thanh công thức phía trên trang tính.

  Sử dụng Hộp thoại Hàm SUM

  Hầu hết các hàm trong Excel có thể được nhập bằng hộp thoại, cho phép bạn nhập các đối số cho hàm trên các dòng riêng biệt. Hộp thoại cũng đảm nhiệm cú pháp của hàm, chẳng hạn như dấu ngoặc mở và đóng và dấu phẩy được sử dụng để phân tách các đối số riêng lẻ.

  Mặc dù các số riêng lẻ có thể được nhập trực tiếp vào hộp thoại dưới dạng đối số, nhưng tốt nhất là nhập dữ liệu vào các ô của trang tính và nhập tham chiếu ô làm đối số cho hàm.

  Để nhập hàm SUM bằng hộp thoại trong Excel 2019, 2016, 2013, 2010 hoặc Excel cho Mac:

  1. Nhấp vào ô nơi kết quả sẽ được hiển thị.
  2. Nhấp vào tab Công thức của menu ruy băng.
  3. Chọn Math & Trig từ ruy-băng để mở danh sách thả xuống chức năng.
  4. Bấm SUM trong danh sách để hiển thị hộp thoại của hàm.
  5. Nhấp vào dòng Number1 trong hộp thoại.
  6. Đánh dấu ít nhất một tham chiếu ô hoặc một loạt các tham chiếu.
  7. Nhấn OK để hoàn thành chức năng và đóng hộp thoại.

  Để nhập hàm SUM trong tất cả các phiên bản Excel, bao gồm Excel Online:

  1. Nhấp vào ô nơi kết quả sẽ được hiển thị.
  2. Bấm Chèn Hàm để mở hộp thoại Chèn Hàm.
  3. Chọn Math & Trig trong danh sách Thể loại.
  4. Bấm SUM trong danh sách để hiển thị hộp thoại của hàm.
  5. Nhấn OK .
  6. Đánh dấu ít nhất một tham chiếu ô hoặc một loạt các tham chiếu.
  7. Nhấn Enter để hoàn thành chức năng

  Câu trả lời sẽ xuất hiện trong ô đã chọn và công thức hàm SUM sẽ hiển thị trong thanh công thức.