Chủ YếU Các cửa sổ Cách thay đổi ngôn ngữ mặc định trong IE11
Các cửa sổ

Cách thay đổi ngôn ngữ mặc định trong IE11

Cách thay đổi ngôn ngữ mặc định trong IE11
Anonim

Hiển thị các trang web bằng ngôn ngữ bạn chọn

  • Chọn nhóm Ngôn ngữ từ phía bên trái của cửa sổ.

  • Trong phần Ngôn ngữ ưa thích, nhấp hoặc nhấn vào tùy chọn Thêm ngôn ngữ ưa thích, sau đó nhấp vào ngôn ngữ tiếp theo.

  • Mỗi ngôn ngữ cung cấp các tính năng tùy biến hơi khác nhau. Chọn các thành phần bạn cần sau đó nhấp hoặc nhấn Cài đặt.

  • Ngôn ngữ mới xuất hiện trong danh sách Ngôn ngữ ưa thích. Kéo từng ngôn ngữ bạn cài đặt vào thứ tự xếp hạng. Trang web sẽ mặc định là ngôn ngữ được xếp hạng cao nhất trong danh sách của bạn.

    Mặc định ngôn ngữ trình duyệt

    Internet Explorer không độc lập kiểm soát các lựa chọn ngôn ngữ của nó. Mặc dù bạn có thể khởi chạy ứng dụng Cài đặt ngôn ngữ thông qua các menu của IE 11, nhưng chính hệ điều hành này cũng kiểm soát ngôn ngữ và các lựa chọn bạn thực hiện trong ứng dụng Cài đặt ngôn ngữ cũng chi phối tất cả các trình duyệt khác.

    Các quy trình cho Windows 7 tương tự nhau, nhưng các bước khác nhau một chút.